Sonsuz Akademi

İLKOKUL
TAKVİYE KURSLARI

İLKOKUL
TAKVİYE KURSLARI

İlkokul Takviye Kursları

Sonsuz Akademi, yeni nesil eğitimin ihtiyaçlarının ve potansiyelinin farkında bir eğitim anlayışı geliştiriyor. Bu yüzden, ilkokul çağındaki eğitim ve öğretimin hassasiyetinin bilincinde bir eğitim programı sunuyor. Bu program, her öğrenci için özel olarak ve her öğrencinin ihtiyaç ve eksiklerine yönelik hazırlanıyor. Böylelikle eksiklerin giderilmesi gereken dersler, pekiştirilmeye ihtiyaç duyulan konular daha sağlıklı bir şekilde belirlenip eğitim programına dahil ediliyor. Bütün bu eğitim süreci, sınav zamanlarından önce ve sonra büyük bir destek olarak öğrencilerin ve velilerin arkasında durmaya devam ediyor.

Öğrencilerin ilkokul döneminde kendini okula ait hissetmesi ve nitelikli bir eğitim alması için eğitim programını sağlam adımlarla inşa eden kurumumuz, müfredat derslerinin yanı sıra öğrencilerin kendilerini geliştirebilecekleri birçok alternatif ders veriyor. Öğrenciler böylelikle verimli bir ortamda eğitimlerini alırken bir yandan da enerjileri yüksek ve ufukları açık bir şekilde okul atmosferini soluyor.

Sonsuz Akademi, öğrencilerin ihtiyaçları ve çağın gerekliliklerini göz önünde bulundurarak ilkokul takviye kurslarını hazırladı. Bu takviye kurslarında öğrenciler okul derslerinin yanı sıra eğlenceli ve hayatları boyunca karşılaşacakları alanlarda eğitim alma fırsatı yakalıyor. Takviye derslerde İngilizce Dil Eğitimi, Hafıza Teknikleri, Akıl Zeka Oyunları, Yaratıcı Drama, Görsel Sanatlar, Hızlı Okuma, Robotik Kodlama dersleri alıyor.

Sonsuz Akademi, İngilizce Dil Eğitimi dersinde, İngilizcenin globalleşen dünyada bir gereklilik haline geldiği düşüncesine inanarak çocukları küçük yaştan itibaren dil öğrenmeye teşvik ediyor. Çocukların merak duygularının en geliştiği dönemlerden biri olan ilkokul çağında, onları yabancı dile maruz bırakarak yeni bir dil ve kültür öğretmeyi mümkün kılıyor. Böylelikle çocuklar, gelişen teknoloji dünyasına dil bilmenin katkısı ile erkenden dahil olabiliyor.

Öğrendiğimiz şeyleri zaman içinde unutmak veya günlük hayatta yerine getirdiğimiz aktiviteler ile ilgili bir şeyleri unutmak hepimizin olduğu gibi çocukların da hayatında gerçekleşebiliyor. Sonsuz Akademi, Hafıza Teknikleri dersi ile hafızanın nasıl etkili bir biçimde kullanılacağı ve mevcut potansiyelinin nasıl güçlendirileceği üzerine çalışıyor.

Eğitim sürecinde yenilikçi anlayışı daima göz önünde bulunduran kurumumuz, takviye derslerinde Akıl Zeka Oyunları’na da yer veriyor. Zihin açıcı ve öğrenmeyi kolaylaştıran etkilere sahip bu oyunların öğrencilere sunulması, onları diğer derslerinde daha başarılı bir noktaya taşıyor.

Çocukların gelişiminde sosyal becerilerin önemli bir rol oynadığını düşüncesine sahip olan kurumumuz, takviye derslerinde Yaratıcı Drama’yı da ders programı içerisine alıyor. Yaratıcı Drama dersi, çocuklara bir gruba dahil olma ve birlikte hareket etme duygusunu aşılıyor, kendilerine olan güvenlerini tazeliyor ve kendilerini daha iyi ifade etmelerine yardımcı oluyor.

Görsel Sanatlar Eğitimi dersi çocukların düşüncelerini farklı şekillerde aktarma becerisini geliştirerek hayal güçlerini ortaya çıkarmalarına yardımcı oluyor. İlkokul takviye dersinde bu dersi alan çocuklar, böylelikle farklı sanat disiplinlerini kendi iç dünyalarıyla harmanlayarak öğreniyor hem de duygularını tanımaya başlıyor.

Gelişen teknolojinin etkisiyle okuma alışkanlığının da değiştiği günümüzde, hızlı okuma tekniklerinin yeri önemli bir hal almaya başladı. Sonsuz Akademi, çocukların erken yaşta doğru ve anlamlı okuma yapmalarına olanak sağlıyor. Hızlı okuma tekniği ile çocuklar, metinleri hem hızlı bir şekilde okuyor hem de bu okumadan maksimum fayda alıyor. Bu kazanımlar, çocukların sözcükleri daha doğru seçmesine, sınavlarda soruları daha çabuk ve kolay anlamalarına yardımcı oluyor.

Sonsuz Akademi, bilişim okur-yazarlığına verdiği önem ve yenilikçi eğitim anlayışıyla birlikte ilkokul takviye derslerinde Robotik Kodlama dersi ile kodlama eğitimi veriyor. Bu eğitim sayesinde çocuklar içinde büyüdükleri teknolojiyi daha verimli kullanabilen bireyler haline geliyor ve geleceklerine dev bir yatırım yapmış oluyor.

Sonsuz Akademi, tüm bu takviye derslerinin yanında Performans Geliştirme ve Öğrenci Koçluğu hizmetleriyle de öğrencilerine katkı sağlamaya devam ediyor. Bunlarla birlikte öğrencileri, kendilerini, karakterlerini, becerilerini ve hatta kaygı ve korkularını tanıyıp onları en iyi şekilde yönetme becerisini kazanıyor.